Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Lede
Sefydliad datblygu cymunedol sy’n benderfynol o wireddu potensial twristiaeth enfawr Gogledd Sir Benfro.

Stori
Mae North Pembrokeshire Trade and Tourism Ltd yn gymdeithas ddi-elw o fusnesau ac arweinwyr menter, sydd wedi ymroi i gryfhau economi a bywyd cymunedol Gogledd Sir Benfro. Fe dyfodd allan o’r hyn a elwid bryd hynny yn Siambr Masnach a Thwristiaeth Abergwaun ac Wdig, i gydnabod bod y gefeilldrefi yn ganolbwynt ar gyfer ardal ehangach, fel y gwelwyd yn ein project llwyddiannus yn 2024-2016. Enw’r project hwnnw, a ariannwyd gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, oedd ‘Adnewyddu Gogledd Sir Benfro’ ac mae gwaddol y project yn cynnwys Teithiau Gogledd Sir Benfro, ein newid enw a ffocws a’n menter arobryn ‘Croeso Bae Abergwaun’.

Mae Croeso Bae Abergwaun yn canolbwyntio ar gynyddu nifer y llongau mordaith sy’n galw yn Abergwaun, sef yr ail borthladd mordeithio mwyaf yng Nghymru erbyn hyn. Mae pob teithiwr ar fordaith yn cael ei gyfarch a’i groesawu wrth ddod oddi ar y llong gan y tîm o wirfoddolwyr sy’n falch o wisgo’r wasgod, sy’n cael ei hedmygu a’i chwennych gan lawer o ymwelwyr. Mae bagiau wedi'u brandio yn cael eu cynnig, ynghyd â map o’r dref i'r rhai sy'n defnyddio'r bws gwennol am ddim i Abergwaun.

Fel Siambr rydyn ni’n darparu cymorth a chefnogaeth un-i-un i’r aelodau, yn chwarae rhan bwysig wrth hybu’n hardal i’r Fasnach Deithio, er enghraifft trwy gymryd hanner tudalen yng nghyhoeddiad Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Coast to Coast.

Y project pwysig nesaf yw ail-agor yr hen Ganolfan Groeso. Mae cau canolfannau croeso bellach yn cael ei gydnabod fel camgymeriad, ar sail y disgwyliad y byddai’r ymwelwyr yn dod o hyd i'w gwybodaeth i gyd ar-lein. Cydnabyddir erbyn hyn nad yw gwybodaeth ddigidol yn gallu disodli trafod wyneb yn wyneb gydag arbenigwyr lleol.

Mae’n harolwg diweddaraf o fusnesau a’u hanghenion yn dangos bod ein gwaith hybu’n cael ei werthfawrogi’n eang – y cyfan mae angen inni ei wneud yw dal ati, yn enwedig i ymestyn y tymor twristiaeth i mewn i’r hydref. Elfennau eraill a gododd yn yr arolwg oedd anawsterau recriwtio staff a chael amser i wneud gwaith marchnata yn y cyfryngau cymdeithasol sydd wedi dod mor bwysig, ynghyd ag awydd i weld trethi busnes a chostau ynni yn gostwng (sef y prif bwysau ar fusnesau sydd i bob pwrpas yn feicro-fusnesau).

Mae’r aelodau’n cyfrannu isafswm o £50 y flwyddyn sydd hefyd yn rhoi cofnod am ddim iddyn nhw ar ein gwefan brysur: https://visitfishguard.co.uk.

Mae gwirfoddolwr arall yn rheoli’n gwaith hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Facebook a'n sianel YouTube, sydd i gyd yn rhannu'r un enw: Visit Fishguard and Goodwick.

Cysylltwch ag ysgrifennydd y Siambr drwy [email protected].

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw