Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Lede
Mae'r tŵr gwyngalchog castellog ar y clogwyni ger Ynys Lawd yn cael ei adnabod fel Tŵr Elin.

Stori
Codwyd y ffoledd deulawr hwn ym 1868 ar gyfer Ellin neu Ellen Stanley. Roedd Ellen yn hanu o deulu Williams Bodelwyddan ger Llanelwy a phriododd â William Owen Stanley o Benrhos ym 1832. Roedden nhw'n byw ym mhlas Penrhos ger Caergybi, oedd ar un adeg yn ganolbwynt i ystâd fawr, ond a gafodd ei ddymchwel yng nghanol yr ugeinfed ganrif ar ôl mynd â’i ben iddo wedi'r Ail Ryfel Byd.

William Owen Stanley oedd AS Rhyddfrydol Ynys Môn o 1837 hyd 1847, ac wedyn bu’n AS Caer ac wedyn bwrdesitrefi Môn. Bu'n Arglwydd Raglaw Ynys Môn o 1869 hyd ei farwolaeth ym 1884. Roedd yn adnabyddus fel hynafiaethydd ac arweiniodd gloddiadau mewn amryw o safleoedd yn Ynys Môn, gan gyhoeddi yn y cylchgrawn Archaeologia Cambrensis. Cafodd rhai o'i ddarganfyddiadau archaeolegol, gan gynnwys y rhai a ganfuwyd yng nghylchoedd cytiau Mynydd Twr, eu cadw yn Nhŵr Elin, cyn cael eu rhoi i'r Amgueddfa Brydeinig. Roedd ei gasgliad yn cynnwys amrywiaeth o lestri cynhanesyddol a Rhufeinig-Frythonig, pennau wyeill o Oes y Cerrig neu'r Oes Efydd, clustiau mygiau cwrw Rhufeinig-Frythonig, a broets bylchgrwn canoloesol cynnar.

Roedd W.O. Stanley yn noddwr pwysig i Gaergybi, gan gyfrannu £4000 at adfer eglwys Cybi Sant ar ddiwedd y 1870au. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am godi Neuadd y Farchnad ym 1855, sydd bellach yn gartref i lyfrgell y dref. Bu farw Elin cyn ei gŵr ym 1876, ond rhoddodd arian o'r neilltu yn ei hewyllys ar gyfer capel a chofeb ryfeddol i William Owen Stanley yn Eglwys Cybi Sant. Ni chwblhawyd y gofeb tan ymhell ar ôl ei farwolaeth ym 1884. Cerfiwyd delw Stanley gydag angylion mawr wrth ei ben a'i draed gan y cerflunydd Hamo Thornycroft yn Llundain ym 1897 a gwnaed ffenestr uwchben y gofeb gan gwmni Morris & Co., hefyd ym 1897. Mae'n ffenestr anarferol ar gyfer ei chyfnod, gyda dail a ffrwythau ond heb unrhyw ffigurau. Ar y llaw arall, darparodd cyfeillion Ellin Stanley wydr lliw er cof amdani hi a ychwanegwyd at ffenestr yn y capel, sydd â ffigyrau o dair santes, Dorothy, Theresa ac Agnes. Gwaith Morris & Co oedd y ffenestr hon hefyd, gan ddefnyddio ffigurau a ddyluniwyd gan Edward Burne-Jones.

Yn ôl traddodiad y teulu roedd Ellin yn 'ddynes sanctaidd oedd yn ymroi’n fawr i wneud gwaith da', mewn cyferbyniad â thymer dreisgar ei gŵr William. Ef oedd gefell iau Edward John, a etifeddodd deitl yr ail farwn Stanley o Alderley. Trodd ei nai Henry, y trydydd barwn, at Islam a daeth yn aelod Mwslimaidd cyntaf Tŷ'r Arglwyddi ym 1869. Ni wnaeth hyn ei atal rhag talu am adfer eglwysi yn Llanbadrig a Bodewryd yng ngogledd Môn, a gafodd eu dodrefnu â gwydr addurnol mewn arddull Islamaidd. Efallai mai ei ddylanwad ef sy’n gyfrifol am y diffyg ffigurau yn ffenestr ddwyreiniol Capel Stanley yn Eglwys Cybi Sant gyda ffrwythau a blodau gan Morris & Co. Mae'n bosibl bod y cysylltiad â Morris & Co. wedi’i wneud drwy Rosalind, chwaer W.O. Stanley, a briododd â George James Howard, nawfed iarll Caerliwelydd. Roedd y ddau yn ffrindiau agos i William Morris ac Edward Burne-Jones, er i Morris farw ym 1896 ac er ei bod yn debyg nad oedd gan Burne-Jones lawer i'w wneud â'r naill gomisiwn na'r llall.

Mae Tŵr Elin bellach yn ganolfan wybodaeth i'r RSPB.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw