Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Lede
Calon diwylliant Caergybi

Stori
nghanol Caergybi, funudau’n unig o’r porthladd. Cafodd yr adeilad ei achub rhag ei ddymchwel gan drigolion lleol ar ddiwedd y 1980au ac aeth ymlaen i fod yn un o brif ganolfannau celf Cymru. Cafodd cost adnewyddu’r Ganolfan a’i thiroedd ei thalu ar ddechrau’r 1990au gan bartneriaeth yn cynnwys y Swyddfa Gymreig, Cyngor Sir Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Môn, ac Asiantaeth Datblygu Cymru. Mae rhai o’r cyfleusterau hefyd wedi dod o grantiau gan Gronfa Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol, a’r Sefydliad Chwaraeon a’r Celfyddydau.

Mae’r adeilad bellach yn gartref i le perfformio â 150 o seddi ac amffitheatr â 120 o seddi wedi’i hamgylchynu gan goed, llwyni, a bwa tresi aur. Mae rhaglen Ucheldre yn eang ac yn cynnwys cyngherddau, drama, ffilm, darllediadau lloeren, gweithdai amrywiol, clybiau a chymdeithasau a digwyddiadau llenyddol. Mae’r prif arddangosfeydd celf fel arfer yn newid bob chwe wythnos, gan ddod ag olyniaeth gyson o waith newydd a diddorol i Ynys Môn. Mae rhaglenni amrywiol Ucheldre yn plethu dwy elfen bwysig: mae perfformwyr ac artistiaid o statws rhyngwladol yn dod â chelfyddydau o safon uchel i Ynys Môn, a digwyddiadau cymunedol i feithrin a dathlu creadigrwydd pobl leol.

Mae Ucheldre yn cael ei lywodraethu gan grŵp o Ymddiriedolwyr/Cyfarwyddwyr gwirfoddol etholedig sy’n dirprwyo’r gwaith beunyddiol i Reolwr Cyffredinol a staff, gyda chymorth tîm o wirfoddolwyr sy’n rhoi dros 100 awr o amser bob wythnos ar y cyd. Mae yna fwyty Cegin Ucheldre, siop, tiroedd a gardd gerfluniau furiog hefyd. Mae’r Ganolfan yn rhan bwysig o fywyd diwylliannol Caergybi, ond mae hefyd yn cael ei defnyddio’n aml gan bobl sy’n ymweld ag Eryri gerllaw, yn teithio ar fferi yn ôl ac ymlaen i Iwerddon, ac mae’n hawdd ei chyrraedd trwy gysylltiadau’r brif reilffordd neu ar hyd yr A55 o Ogledd Cymru gyfan.

Mae Ucheldre wedi cael Cyllid Codi’r GGwastad gan lywodraeth y Deyrnas Unedig gyda grant cyfatebol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer ychwanegiadau helaeth (stiwdios dawns a chelf) a gwaith adnewyddu. Bydd rhywfaint o jyglo cyfleusterau dros y ddwy flynedd nesaf gyda’r gegin er enghraifft wedi’i chyfyngu i ddarparu lluniaeth a chacennau. Er hynny, mae Ucheldre’n anelu at aros yn agored gyda rhaglen yr un mor ddeniadol ag erioed. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar eu gwefan: https://ucheldre.org

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw