Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Lede (Welsh)
Mae Eglwys Seiriol Sant wedi hen ddiflannu o Gaergybi, ond mae peth o'i gwydr lliw i'w weld yno o hyd.

Stori
Mae delweddau dau sant i'w gweld mewn mosäig o wydr Fenis wrth fynedfa’r Porth Celtaidd yng Nghaergybi. Mae un yn dangos Cybi Sant, y mae ei eglwys i’w chael ar dir y gaer Rufeinig, a chafodd eglwys Fictoraidd ei chodi yng Nghaergybi yn y 1850au a'i chysegru i Seiriol Sant.

Roedd meindwr Eglwys Seiriol Sant yn arfer bod yn dirnod lleol ac yn bwynt mordwyo defnyddiol i forwyr o amgylch Caergybi. Lleolwyd yr eglwys ar Porth-y-Felin Road ac fe'i hadeiladwyd ym 1853–4. Yn sgil problemau strwythurol cafodd yr eglwys ei chau ym 1989 a chafodd ei dymchwel ym 1992.

Comisiynwyd o leiaf saith ffenestr liw ar gyfer yr eglwys. Mae'r rhan fwyaf wedi goroesi ac mae rhai yn dal yng Nghaergybi, a chafodd placiau a dodrefn eraill o'r eglwys eu hachub hefyd.

Cafodd y ffenestr wydr lliw gynharaf rydyn ni’n gwybod amdani ei gosod ym mur dwyreiniol ystlys ddeheuol yr eglwys; fe'i rhoddwyd er cof am yr Is-lyngesydd Charles Frederic Schomberg, a fu farw yng Nghaergybi ym mis Medi 1874. Mae llawer o'r ffenestr bellach i'w weld yn Amgueddfa Forwrol Caergybi ac yn dangos Crist yn dysgu ar gwch wrth lan y llyn a Christ yn tawelu'r storm. Gellir priodoli'r ffenestr i gwmni Heaton, Butler & Bayne o Lundain, ac mae fersiwn arall o'r ffenestr gyda'r un golygfeydd i'w gweld mewn eglwys mewn lleoliad arall ar y glannau yn Fowey yng Nghernyw.

Roedd yna ffenestri a chofebau eraill yn gysylltiedig ag unigolion a fu’n ymwneud â'r croesiad o Gaergybi. Comisiynwyd ffenestr nad yw wedi goroesi gan Thomas Liddicoat, a fu'n Gomander yng Ngwasanaeth Brys Caergybi a Dulyn, er cof am ei wraig Sophie a'i unig ferch Ethel Maude. Rhoddwyd plac i goffáu Thomas Hirste (a fu farw ym 1861), Uwcharolygydd Rheilffordd Caer a Chaergybi a Sefydliad Morol y London and North Western Railway yng Nghaergybi.

Roedd ffenestr ddwyreiniol yr eglwys y tu ôl i'r brif allor yn gofeb Rhyfel Byd Cyntaf gan gwmni C.E. Kempe & Co o Lundain. Roedd y ffenestr yn cynnwys golygfa o’r croeshoeliad yn y canol gyda ffigurau Dewi Sant a Deiniol Sant yn sefyll o boptu iddo. Roedd ffigurau ar eu gliniau wrth droed y groes yn cynrychioli seintiau Môn, sef Cybi Sant a Seiriol Sant, nawddsaint y ddwy eglwys Anglicanaidd fawr yng Nghaergybi. Prynwyd y ffenestr gan Ysgol Tonbridge, lle cafodd ei gosod yn ffenestr ddwyreiniol fawr eu capel nhw.

Ychwanegwyd o leiaf bedair ffenestr arall i'r eglwys cyn iddi gau ym 1989, a'r rhain i gyd yn waith stiwdios gwahanol. Mae ail ffenestr sydd wedi goroesi yn Amgueddfa Forwrol Caergybi yn dod o gwmni Shrigley & Hunt yng Nghaerhirfryn ac mae'n coffáu dau frawd a foddwyd ym 1930, pan fu farw Cecil Ralph Bulmer yn ei ymgais i achub ei frawd iau Francis Hubert.

Cafodd ffenestr sy’n dyddio o 1935 yn Eglwys Seiriol Sant ei chreu gan gwmni William Morris, drwy ailddefnyddio dyluniadau o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan Edward Burne-Jones, ac mae mwy o ffenestri gan y cwmni i'w gweld yn Eglwys Cybi Sant yng Nghaergybi ac yn Rhoscolyn, i'r de o Ynys Gybi. Tua 1956 gwnaeth yr arlunydd Hugh Easton, a wnaeth ffenestr i Cybi Sant ym 1950, ffenestr i Seiriol Sant gyda ffigyrau Sant Nicolas a Sant Steffan. Mae'n ymddangos bod y ddwy ffenestr yma o Sant Seiriol wedi cael eu gwerthu i gasglwyr preifat.

Cafodd un ffenestr yn yr eglwys ei symud i Eglwys Cybi Sant yng Nghaergybi, a roddwyd er cof am Francis Bell a'i wraig Florence ym 1982, ychydig flynyddoedd yn unig cyn i'r eglwys gau. Gwnaed y ffenestr gan gwmni Celtic Studios, Abertawe, ac mae'n darlunio Crist gyda bachgen o sgowt, gan fod Francis Bell wedi bod yn sgowtfeistr.

Un eitem arall a wnaed ar gyfer Eglwys Seiriol Sant oedd ffigwr Crist ar y Grog a gerfiwyd gan yr arlunydd o Gymro Jonah Jones yn 1979. Mae'n ymddangos i’r Grog gael ei symud gan y rhoddwyr i Eglwys yr Holl Saint yn Llanelli ar ddechrau'r 1980au pan symudodd y teulu i’r De. Ysbrydolodd y ffigwr un arall i gael ei gomisiynu ar gyfer eglwys arall yn Llanelli gan yr un artist ym 1983, ond erbyn 2010 roedd y ddwy eglwys yn Llanelli hefyd wedi’u cau. Nid yw lleoliad ffigwr Crist o Eglwys Seiriol Sant yn hysbys ond mae'r llall, a wnaed ym 1983, yn sefyll ar dir Eglwys y Santes Fair, Dinbych-y-pysgod.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw