Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Lede
Mae'r arfer o ymweld â ffynnon i ofyn am fendith yn draddodiad yng Nghymru ers canrifoedd. Ond rhywbeth llawer mwy diweddar yw melltithio’ch gelynion pennaf.

Stori
Mae yna draddodiad hir ledled Cymru o barchu’r saint a'u ffynhonnau sanctaidd. Ac mae hyn yn cynnwys y ffynhonnau o amgylch Caergybi. Mae eu hen ddefnydd a'u pwysigrwydd yn adlewyrchu arfer y canrifoedd a newidiadau mewn agweddau tuag at fywyd ac yng nghredoau’r werin.

Ychydig i’r gorllewin islaw Mynydd Twr mae adfeilion Capel Lochwydd, sydd wedi'i labelu fel 'Capel Yloughwid' ar fap John Speed o Ynys Môn ym 1610. Gan ei fod yn adfail ers ymhell dros ganrif, does dim modd gweld llawer mwy na sylfeini'r waliau erbyn hyn. Roedd y ffynnon, sydd wedi'i chysegru i sant anhysbys, yn arfer llifo o hollt yn y creigiau gerllaw, ond mae wedi sychu bellach. Yn ôl y chwedl leol, roedd y ffynnon yn boblogaidd ymysg ymwelwyr a oedd am ganfod pwy fyddai eu gŵr neu eu gwraig yn y dyfodol. Wedi cymryd llond ceg o ddŵr o'r ffynnon a chodi graean ym mhob llaw, byddai'r credinwyr yn cerdded yn ôl i'r eglwys ac yn gosod y cyfan ar allor garreg yr eglwys fach heb ollwng dim. Pe baen nhw’n llwyddiannus, fe fydden nhw’n priodi eu darpar briod o fewn blwyddyn.

Yn ôl coel gwlad, roedd gan ffynhonnau a oedd yn gorlifo tua’r de y pŵer i felltithio. Ym mhentref cyfagos Penrhos, ymwelai’r bobl leol â ffynnon a oedd i fod â phwerau i iacháu yn ogystal â melltithio. Dywedid bod y dŵr yn gallu iacháu canser pe bai'r claf yn ymdrochi ynddo. Fel arall, drwy lefaru melltithion a gollwng pinnau o amgylch y ffynnon, gallai ymwelwyr wneud i’w gelynion ddioddef canser. Erbyn canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd cymaint o alw am y ffynnon nes bod y difrod mynych i'r eiddo cyfagos wedi achosi i'r ffermwr oedd biau’r tir lle roedd y ffynnon fynd ati i ddinistrio'r ffynnon drwy ei draenio.

Ymhellach i'r dwyrain ger Llaneilian, roedd Ffynnon Eilian hefyd yn iacháu. Byddai'r sawl a oedd yn ceisio talu’r pwyth yn gosod ceiniogau arian mewn cist elusennol arbennig (cyff Eilian) yn yr eglwys gyfagos. Wrth gloddio'r ffynnon ym 1925, daethpwyd o hyd i lechen fach a delw gwyr fach wedi’i phinio iddi. Fel roedd yn gyffredin gyda thabledi melltithio bach, roedd llythrennau wedi'u crafu ar wyneb y llechen, gan ddymuno anffawd i 'RF'.

Yng Nghymru, roedd pobl wedi bod yn ymweld â ffynhonnau yn sgil eu pwerau i iacháu ers canrifoedd. Dim ond yn ail hanner y ddeunawfed ganrif y dechreuwyd defnyddio ffynhonnau i fwrw melltith, a dim ond am ryw hanner can mlynedd y parhaodd yr arfer.

Tamaid hanesyddol
- Dwedwyd roedd gan Ffynnon Eilian nerth rhinweddol eithriadol yn debyg i Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon.
- Mae ffynnon melltithio arall o enw Ffynnon Eilian yn Llaneilian-yn-Rhos, Sir Conwy.
- Parhaodd pobl yng Nghymru i ymweld â ffynhonnau cysegredig hyd yn oed ar ôl y Diwygiad Protestannaidd.

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw