Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Cricieth - Nosweithiau Cyflaith
Roedd gwneud cyflaith, neu cyflaeth, yn enwedig dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, yn wledd arbennig ar hyd a lled Cymru ac wrth gwrs, yn Eifionydd. Roedd yn ddigwyddiad pleserus a dod i gilydd a dal i gael ei gynnal, i raddau llai heddiw.
Yn 1897 mewn erthygl yn y cyhoeddiad “Y Llan” disgrifiwyd, “ Ryw hanner can’ blynedd yn ôl, heliodd lot o enethod at eu gilydd yn nghwr rhyw bentref yn Eifionydd i wneud “Plum Pudding a chyflath. Wedi tylino pwdin rhwymodd Begw Huws, ef yn ei phedog fawr, fu helynt y berwi, a’r lleill hefo’r cyflath ar hyd y nos; ond ysywaeth, yr oedd y llanciau wedi tynnu gwynt ar y bwti, ac aethant i ben y simneu, gan fwrw huddyg i’r crochan a dyna fu tynged pwdin Begw Huws. Rhy ddrwg, onide? Roedd y sesiynau yn gyfrinachol ond mae hanes ar lafar o Gricieth yn dweud bod rhai llanciau, ar Noson Drygionys, wedi clywed bod sesiwn gwneud cyflaith yn digwydd mewn bwthyn arbennig; Fe wnaethon nhw ollwng cyw iâr byw i lawr y simnai gan achosi anhrefn!
Mae erthygl arall yn sôn : “Fel rheol fe ddechreuid arni tuag un ar ddeg o’r gloch. A dyna dywallt y triagl a’r ymenyn i’r crochan. Nid anaml y byddai ansicrwydd ar y cwestiwn, faint i roi o hyn a hyn, ond fel rheol fe fyddai rhywun ddigon pendant ar y pwnc. Cymerai pob un ei dro'r gymysgfa ac ni fodlonid oni chlywid y llyw yn cyffwrdd â gwaelod y crochan. Byddai pob un yn barod â’i stori am rywun neu’i gilydd. Wedi gorffen berwi’r cyfleth a’r cwmni oll wedi torchi eu llewys ac ymolchi yn lân, tywelltid y cochraniad poeth ar garreg las wedi ei hirio ag ymenyn a dechreuai pawb ar y gwaith o ‘dyny’r cyfleth’, a mwyaf drinnid arno yn y dull yma, gorau gyd fyddai, os oeddym i gredu barn y rhai profedig”. Byddai’r dynion ifanc hefyd yn dod at ei gilydd ar gyfer nosweithiau cyflaith ac ysgrifennodd y diweddar Henry Jones (Hari Bach) ac Owen E. Owen, fferm Penybryn, yng Nghricieth amdanynt yn eu hunangofiannau. Roedd Owen yn cofio, ‘Mae gennyf frith gof fod y rysait honno’n weddol seml, sef pwys o siwgr, pwys o ymenyn a phwys o driog. Y prif beth yr anelem ato fyddai cael ei fwyta, a doedd gennym awchus ‘mo’r amser i aros iddo oeri. Yr hyn a wnaem felly fyddai ei dywallt yn araf i fwcedaid o ddŵr oer, a’i wylio wedyn yn cyrlio a chaledu yn llinynnau main parod i’w fwyta.”

NOSON GYFLATH
Noson gyflath noson ddedwyd
Pawb a’i stori yn ei dro;
Nos gwneir llawer o ddireid;
Yma a thraw gan lanciau’r fro,
Noson hefyd sydd yn rhoddi
Gwir llawenydd ar bob tant;
Profi’r hynny pan fo’r cyflath
Wedi roi yn ‘sanau’r plant
T.J.T. Nebo

Fynonellau:
Y Llan - 1 Ionawr 1897
Cylchgronau Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Henry Jones – Straeon Hari Bach
Owen E. Owen – Doctor Pen-y-Bryn

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw