Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

This content isn't available for download, please contact us.

Disgrifiad

Dyma'r cyntaf o bum fideo thematig sy’n rhan o brosiect treftadaeth wedi’i ariannu gan y Loteri yn dwyn yr enw ‘A Deaf perspective of heritage starts at home’. Mae pob un o'r pum fideo yn cynnwys cyfweliadau un-i-un wedi'u golygu gyda nifer o bobl fyddar yng Nghymru, a recordiwyd yn 2021, yn Deaf Hub Wales, Canolfan Fyddar Caerdydd, 163 Heol Casnewydd, Caerdydd. Cynhaliwyd rhai cyfweliadau drwy Zoom oherwydd y cyfyngiadau teithio cyfnod y clo a achoswyd gan Covid-19. Mae enwau'r holl gyfweleion yn ymddangos ar y sgrin wrth i bob un gael ei gyfweld. Mae pob un yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn y cyfweliadau, a bydd capsiynau caeedig Saesneg yn cael eu hychwanegu cyn bo hir.

Mae’r fideo cyntaf yn cynwys myfyrdodau’r cyfweleion ar eu profiadau o'u haddysg, o dan y teitl Addysg Fyddar / Deaf Education. O ystyried nad yw ysgolion i’r byddar yn bodoli yng Nghymru, mae'r fideos hyn yn darparu darlun gwerthfawr o fywydau ysgol pobl fyddar yn ystod eu plentyndod, gan gynnwys yr ysgol breswyl i’r byddar yn Llandrindod. Mae yna hefyd rai clipiau o oedolion byddar a fynychodd ysgolion prif ffrwd. Mae'r cyfnod dan sylw yn rhychwantu’r blynyddoedd o'r 1940au i'r 1990au.

 

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw