Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

“Mae cysyniad y Meinciau Cyfeillgarwch yn cefnogi gweledigaeth Cynllun Cymunedol y Cyngor Tref i 'sicrhau bod Criccieth yn parhau i fod yn lle dymunol a chroesawgar i bobl o bob oed fyw oherwydd byddant yn teimlo'n ddiogel, ac yn cael cyfleoedd i fod yn iach yn y corff a'r meddwl, i gymdeithasu a gweithio mewn amgylchedd o safon. Bydd hefyd yn lle sy'n croesawu ymwelwyr.'

"Comisiynwyd yr arlunydd a'r Cyng. Ffion Gwyn yn annibynnol gan Gyngor Gwynedd i gyflawni'r gwaith a phaentiwyd y meinciau gan grŵp o ddeg o fyfyrwyr celf ar gampws Pwllheli yng Ngholeg Meirion-Dwyfor. Dewisodd y Cyngor Tref ddwy fainc yr oedd angen eu hadnewyddu ar gyfer y prosiect ac atgyweiriwyd y rhain gan fyfyrwyr Coleg Meirion-Dwyfor yng Nglynllifon.
Dyluniwyd y ddwy fainc i ddechrau gan Ffion Gwyn yn seiliedig ar straeon cyfareddol, enwau lleoedd a hanes lleol ac ymgynghorwyd â'r gymuned mewn digwyddiad ar-lein ym mis Mawrth.

"Mae dyluniad y fainc sydd wedi’i lleoli ar y ‘Maes’ yn seiliedig ar hanes cyfoethog y Ffeiriau, a gynhaliwyd yng Nghricieth ers canrifoedd lawer. Gwerthu anifeiliaid, gwartheg, ceffylau, moch a defaid, adloniant a stondinau. Yn rhedeg trwy ganol y ‘Maes’ mae afon Cwrt, a’r ffynnon sanctaidd, a ddefnyddiwyd ers talwm gan John Rowlands ar gyfer ffatri botel ddŵr bach wedi’i lleoli gerllaw. Ychwanegwyd nifer o enwau o leoedd sy’n anghofiedig ers amser maith. Mae'r fainc yn lliwgar a bywiog, ac yn cyfleu bwrlwm a balchder y myfyrwyr ar ddiwedd y cyfnod cloi.

"Mae dyluniad y fainc ar Min y Môr yn seiliedig ar y straeon niferus a ddarganfuwyd am gymeriadau a straeon sy'n gysylltiedig â'r traethau, y clogwyni a'r llwybrau sy'n ymestyn o afon Dwyfor i'r Graig Ddu. Mae'r enwau'n tynnu sylw at rai adnabyddus ac anghofiedig, a'r gobaith yw y bydd yr enwau hyn yn cael eu defnyddio eto wrth i bobl eu gweld ar y fainc. Mae'r dyluniadau'n gysylltiedig â hanes gwerin, a thraddodiadau lleol diddorol iawn.

"Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr holl straeon sy'n sail i'r ysbrydoliaeth ar gyfer y dyluniadau mainc ar y codau QR sydd wedi'u lleoli ar gefn y ddwy fainc a gellir eu sganio ar y ffôn. Mae’r rhain yn gysylltiedig â gwefan Casgliad y Werin, ac yn dangos mwy o luniau, paentiadau a gwybodaeth yn ymwneud â gwybodaeth am brosiect y Cyngor Tref ar Straeon, Chwedlau a Chaneuon Cricieth. Mae'r straeon hyn yn cael eu casglu gan yr hanesydd lleol, y Cynghorydd Robert Cadwalader."

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw