Gellir lawrlwytho cynnwys at ddefnydd anfasnachol, megis defnydd personol neu ar gyfer adnoddau addysgol.
Ar gyfer defnydd masnachol cysyllwch yn uniongyrchol gyda deilydd yr hawlfraint os gwelwch yn dda.
Read more about the The Creative Archive Licence.

Disgrifiad

Cricieth - Y Ffeiriau
Rhoddodd Edward 1af siarter i'r dref yn y 13eg ganrif ac roedd diwrnod pwysig i'r fwrdeistref yn ystod G?yl Mihangel ym mis Hydref pan etholwyd y ddau feili. Roedd ffair ar y diwrnod hwn a oedd, dywedir, y fwyaf yng Ngogledd Orllewin Cymru. Roedd Ebrill 25ain (Dydd G?yl Marc) hefyd yn ddiwrnod ffair. Roedd ffeiriau pwysig eraill yn ystod mis Mai (Y Ffair Fai), diwedd mis Mehefin (Ffair Ganol Haf neu Ffair ?yl Ifan) ac yn ystod mis Tachwedd (Calan Gaeaf). Roedd marchnadoedd wythnosol yn cael eu cynnal o dan y castell i lawr i lan y môr i Abermarchnad. Yma, roedd llongau bach yn cael eu llwytho a dadlwytho gyda glo, calchfaen a grawn. Gerllaw ar Pencei daeth â dalfeydd penwaig a macrell i mewn. Bryd hynny nid oedd y briffordd, neu'r Tyrpeg, wedi'i hadeiladu trwy'r ardal ac roedd canol y dref wrth droed y castell ar y naill ochr i'r bryn. Yn y dyddiau hynny roedd y Maes Glas, fel y'i gelwid, yn ymestyn o ffin ogleddol y plwyf i lawr bob ochr i'r trac i glan y môr. Roedd yn llawer mwy helaeth nag y mae heddiw. Dyma le cynhaliwyd y ffeiriau ceffylau a gwartheg. Nid oes llawer o ddogfennaeth yngl?n â'r ffeiriau tan y 18fed ganrif. Tua 1807 adeiladwyd y ffordd Tyrpeg trwy'r ardal a symudodd canol y dref o'r castell a datblygu ar hyd y briffordd newydd. Cynhaliwyd y ffeiriau a'r marchnadoedd yma fel y maent hyd heddiw. Daeth y ffair wythnosol i ben ym 1787 ond roedd y pedair oedd ar ôl yn bwysig ac roedd niferoedd yn mynychu. Daeth ffermwyr, porthmyn, bugeiliaid a delwyr o bell. Roedd y brif ffair ceffylau a gwartheg ym mis Mai er bod da byw yn cael eu gwerthu a'u prynu ym mhob ffair. Ffair Ganol Haf / ?yl Ifan o gwmpas 29ain Mehefin oedd pan ddaeth gweision fferm yn eu cannoedd i'w llogi ar gyfer y cynhaeaf gwair. Roedd y tafarndai’n brysur ac yn aml fe aeth yn afreolus a bu’n rhaid rhoi llawer yn y “lockup” am y noson. Gwerthwyd offer fferm hefyd bryd hynny a gwerthodd pedlars eu nwyddau. Wrth gwrs roedd hefyd tinceriaid, rhifwyr ffortiwn a sipsiwn yn gwerthu eu swyn pob lwc. Yng nghyfrifiad 1851 roedd dau ddyn, o deulu adnabyddus Abram Wood, yn lletya yn y dref. Cofnodir un fel “ffidlwr”, a’r llall yn “tinman” (Tincer). Daeth dyfodiad y rheilffordd ym 1867 a byddai mwy fyth o dda byw yn ôl ac ymlaen i'r dref a dillad gwely a lliain o Fanceinion, charpedi o fannau eraill a llestri o Ardal y Crochendai yn Swydd Stafford ar gyfer y merched oedd yn rhedeg y tai llety a gwely a brecwast oedd yn darparu ar gyfer y nifer cynyddol o dwristiaid. Roedd y bargeinio yn llawer o hwyl i'w wylio, ynghyd â'r galw a thriciau gwerthu gan y masnachwyr. O oes Fictoria gyda'r marchnadoedd a gwerthiant da byw daeth y ffair hwyl. Ar y dechrau, cynhaliwyd hwn ymhellach ar hyd y Brif Ffordd felly roedd hyd y stryd yn brysur gyda gweithgaredd a phobl a phlant yn mwynhau eu hunain. Cafodd y ceffyl olaf ei werthu yn y ffair ym 1949 felly daeth â thraddodiad hir i ben. Mae llai o stondinau ar y Maes heddiw ond mae'r ffair hwyl yn dal i gyrraedd ar 23 Mai a 29 Mehefin.

Oes gennych chi wybodaeth ychwanegol am yr eitem hon? Gadewch sylwad isod

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw