arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Cofio ych gwyn Nannau

Ar 25 Mehefin 1824 cynhaliwyd gwledd i ddathlu pen blwydd mab prif dirfeddiannwr Meirionnydd yn un ar hugain oed ar stad Nannau, Dolgellau. Roedd y dathliadau gyda'r mwyaf crand a welwyd yng Nghymru erioed, ac eisteddodd 200 o westeion i fwynhau gwledd yn cynnwys golwyth anferth o gig ych gwyn Nannau.

Eitemau yn y stori hwn

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

The Nannau ox painted with family's cowman Sion...

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Candelabrum made from two horns and hoofs of...

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Oak and silver acorn-shaped Cup

Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Oil painting of Sir Robert Williames Vaughan

Ych gwyn Nannau

Ar 25 Mehefin 1824 cynhaliwyd gwledd i ddathlu pen blwydd mab prif dirfeddiannwr Meirionnydd yn un ar hugain oed, ar stad Nannau, Dolgellau. Roedd y dathliadau gyda'r mwyaf crand a welwyd yng Nghymru, ac eisteddodd 200 o westeion i fwynhau gwledd oedd yn cynnwys golwyth anferth o gig yr ych gwyn o Nannau. Bellach mae nifer o'r pethau a gynhyrchwyd ar gyfer y digwyddiad, gan gynnwys canhwyllbren a wnaed o gyrn a charnau'r ych, yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru.

Etifeddion stadau tiriog

Am ganrifoedd roedd yn gyffredin i gymunedau ddathlu pen blwydd etifedd stad diriog wrth ddod i oed. Ymddengys fod hyn yn arbennig o wir yn y gogledd. Hyd at ddiwygiadau Seneddol 1832, roedd yr ardal yn geidwadol ei chymdeithas, a'i diwylliant traddodiadol Cymreig yn parhau'n gryf.

Y dathliadau enwocaf yw rhai Robert Williames Vaughan o Nannau. 

Un o hoelion wyth y gymdeithas

Tad y bachgen ifanc, Syr Robert Williames Vaughan (1768-1843), Ail farwnig, oedd prif dirfeddiannwr preswyl Meirionnydd a'i hunig gynrychiolydd yn y Senedd am dros ddeugain 'mlynedd. Fel un o hoelion wyth y gymdeithas ymfalchiai mewn cadw hen arferion Cymreig yn fyw ac estyn croeso i'r gymdogaeth i'r tŷ agored yn Nannau, lle deuai'r trigolion i fwynhau ciniawau dyddiol.

Cig eidion i'r tlodion, cwrw i'r cyfoethogion

Nid ei deulu yn unig ddathlodd pen blwydd dod i oed Robert Williames Vaughan. Ymunodd trigolion y trefi cyfagos yn y dathliadau hefyd, a oedd yn cynnwys goleuadau, sioeau tân gwyllt, hedfan balwnau a saethu magnelau. Roedd digonedd o fwyta ac yfed hefyd, yn enwedig cig eidion, bwyd na fyddai'r tlodion yn gallu ei fwyta fel arfer, a chwrw, diod y byddai'r cyfoethogion yn ei osgoi gan ei fod yn well ganddynt yfed gwin. Rhostiwyd ychen ar gyfer tlodion Corwen, Abermaw a'r Bala a chynhaliwyd ciniawau yng Nghonwy, Dolgellau a Chaer.

Byrddau'n plygu o dan bwysau danteithion

Y prif ddigwyddiad oedd y dathliad yn Nannau ei hun ar 25 Mehefin 1824. Codwyd pabell o bren, cynfas a gwellt o flaen y plasty a adeiladwyd tua diwedd y 18fed ganrif. Yna eisteddodd 200 o westeion i fwynhau 'gwledd foethus a helaeth' i gyfeiliant yr alaw The Roast Beef of Old England. Ar ôl y cwrs pysgod, cludwyd golwyth anferth o gig eidion, a oedd yn pwyso 166 pwys, i'r ystafell gan Siôn Dafydd, cowmon y teulu. Plygodd y byrddau dan bwysau'r danteithion. Yn ogystal â gwin, gosodwyd ystenau anferth o gwrw da ar y byrddau.

Roedd gan y teulu Vaughan draddodiad hir o noddi diwylliant ac mae llwncdestun Syr Robert i'w fab yn dal ysbryd y digwyddiad: 'Boed iddo ofni Duw ac Anrhydeddu'r Brenin; dangos parch tuag at ei well a pharch tuag at y rhai oddi tano. Heddwch, Dedwyddwch a Chymydogaeth dda'.

Owain Glyndwr a derwen ceubren yr ellyll

Coffawyd yr ych gwyn mewn peintiad gan Daniel Clowes o Gaer, a gwnaed canhwyllbren o'r cyrn a'r carnau. Hefyd trefnodd Syr Robert bod chwe chwpan llwncdestun yn cael eu creu'n arbennig ar gyfer yr achlysur. Fe'u gwnaed o bren Derwen Ceubren yr Ellyll, coeden hynafol o Nannau sydd â chysylltiad ag Owain Glyndwr. Fe'u trysorwyd gan deulu Vaughan ac maent bellach yn rhan o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Dathliad 1824 oedd cyfnod penllanw dylanwad y teulu. Pan ddathlodd yr ardal briodas Robert Williams Vaughan un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach ym 1835, dywedid bod yr ymdeimlad yn y gymdogaeth yn parhau i fod yn 'deilwng o'r hen ddyddiau pan roedd y geiriau Radical a Diwygio yn anhysbys', ond ni fwynhaodd fyth yr un bri a'i dad, a bu farw heb blant ym 1859.

Erthygl gan: Oliver Fairclough, Adran Gelf, Amgueddfa Cymru. 

Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw