Myfanwy Povey

Teulu'r cyfwelai oedd y cyntaf yn y cwm i gael teledu, mi newidiodd patrwm cymdeithasol yr ardal wedyn, rhaglenni am gelf a theithio wedi gwneud yr argraff fwyaf ar hyd y blynyddoedd. Dywed nad yw'n cofio dim am Dryweryn gan ei bod yn byw i ffwrdd ar y pryd ac roedd yn anodd uniaethu ag Aberfan gan nad oedd hi'n deall sut le oedd y cymoedd a beth yn union oedd wedi digwydd.Mae'n cofio gwylio'r Coroni a'r gwychder yn arbennig a llais Dimbleby. Sonir am enwau gwahanol sydd gan bobl i'r teledu, fel 'bocs' a 'teli'.Dywed nad oedd Streic y Glowyr wedi effeithio arni hi'n bersonol ond mae'n cofio gweld Arthur Scargill ar y teledu, sylweddoli ei fod wedi cael effaith mawr yn y De.

Mae 7 eitem yn y casgliad

 • 290
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 333
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 324
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 552
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 359
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 382
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 425
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi