Ysbyty Santes Tudful Merthyr Tudful

Casgliad bach o luniau a roddais at ei gilydd o Ysbyty Santes Tudful Merthyr Tudful.
 
Mae gwreiddiau'r ysbyty yn Wyrcws ac Ysbyty Undeb Merthyr Tudful a agorodd ym Medi 1853.[2] Cwblhawyd bloc mynediad yn 1870 ac agorwyd ysbyty newydd i'r gogledd o'r tloty ym 1899. Daeth yn Sefydliad Cymorth Cyhoeddus Tudful ym 1930 ac, ar ôl ymuno â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ym 1948, cafodd ymweliad gan y Fam Frenhines. yn 1987.[3] Ar ôl i gleifion drosglwyddo i Ysbyty Cwm Cynon, caeodd yn 2012 a chafodd y rhan fwyaf o adeiladau'r tlotai eu dymchwel yn 2015.

Mae 7 eitem yn y casgliad

 • 45
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 41
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 38
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 41
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 38
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 42
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 45
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi