Y Barri: Twristiaeth dros Amser

Pentrefan gwledig a gwasgerdig gyda ffyrdd mynediad gwael oedd y Barri yn hanesyddol, gan olygu y gallai gymryd hyd at ddwy awr i gyrraedd Caerdydd. Serch hynny, mor gynnar â'r 1790au, roedd yr hyn a ddaeth yn lanfa mor y dref ym Mae Whitmore yn gyrchfan boblogaidd ar gyfer ymdrochi. Er ddenodd hon ymwelwyr dosbarth uwch i raddau helaeth, wrth i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg fynd ymlaen, daeth y dref hefyd yn fwy boblogaidd gyda dosbarthiadau canol Caerdydd a oedd yn cynyddu'n gyflym.
 
Tra daeth cynlluniau i’r amlwg wedyn i ddatblygu’r ynys yn gyrchfan o safon uchel, ni ddaeth y rhain i ffrwyth gan i’r tirfeddiannwr, yr Arglwydd Windsor, brynu’r ynys yn y 1870au a chyfyngu datblygiad gan ei fod yn bygwth ei fuddsoddiad ym Mhenarth. Oherwydd hyn, gwaharddwyd ymwelwyr o'r ynys am ddegawd yn union ar yr un pryd yr oedd tyfu mewn poblogrwydd.
 
Yn y 1880au fodd bynnag, daeth Ynys y Barri yn fwy cysylltiedig â'r dref ddiwydiannol a oedd yn tyfu ar ôl datblygiad y dociau a'i sarn. Erbyn 1889, roedd y gwaith adeiladu wedi'i gwblhau, ac roedd gorsaf reilffordd newydd yn gweithredu o'r dref. Gyda hwb i'r economi leol o ddociau diwydiannol a'r rheilffordd, yn y 1890au datblygodd y Barri unwaith eto fel cyrchfan i dwristiaid. O’r 1890au, dechreuodd P ac A Campbell weithredu padlwyr White Funnel o’r dociau, a gafodd hyn ei efelychu’n gyflym gan Gwmni Rheilffordd y Barri. Ym 1897, sefydlwyd Parc Pleser Ynys y Barri, gan ddarparu atyniad mawr i’r rhai sy’n ymweld â’r dref.
 
Dros yr ugeinfed ganrif gwelodd y Barri ddirywiad mewn diwydiant ac yn ystod yr 1980au caewyd Gwersyll Gwyliau Butlins ar yr ynys fel ergyd i sector twristiaeth. Roedd y gwersyll wedi bod yn rhan bwysig o brofiad ymwelwyr ers y 1960au.
 
Heddiw, mae ailddatblygiad glannau’r Barri wedi sicrhau bod y dref yn parhau fel cyrchfan i dwristiaid. Mae'r traeth a'r ffair gyfagos yn atyniadau poblogaidd hyd heddiw. Ers troad y mileniwm, bu diddordeb sylweddol yn y dref gan y diwydiant teledu a ffilm, gyda sioeau fel Doctor Who, ac yn arbennig Gavin and Stacey, yn cael eu ffilmio yno. Mae hyn wedi ysbrydoli atyniadau newydd i’r Barri, gyda gwelededd y dref yn sicrhau ei bod yn parhau fel atyniad pwysig i dwristiaid

Mae 19 eitem yn y casgliad

 • 492
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 321
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 987
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 341
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 271
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 285
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,079
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 986
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 3,848
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 3,680
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,052
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 323
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 284
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 93
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 102
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 127
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 108
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,261
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 252
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi