Karel Lek (1929-2020)

Mae Karel Lek a'i rieni wedi cyrraedd Cymru a sefydlu ym Mangor fel ffoaduriaid o Wlad Belg yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn y pendraw, symudodd Karel i Fiwmares am weddill ei oes a fu gweithio fel arlunydd.

Mae 4 eitem yn y casgliad

See also: