Isaac Cohen (1914-2007)

prif rabi Iwerddon flaenorol oedd Isaac Cohen. Caeth ei eni yn Llanelli i rieni Iddewig o Lithwania. Roedd Cohen yn astudio yn Lloegr a'r Alban cyn ei apwyntiad Gwyddelig. Fuodd ymddeol i Jerwsalem.

Mae 1 eitem yn y casgliad

See also: