Trychineb Aberfan

Casgliad o ddelweddau sy'n gofnod o drychineb Aberfan ar 21 Hydref 1966, pan lithrodd glo o'r domen wastraff uwchben y pentref i lawr y llethr gan ladd 144 o'r pentrefwyr, yn eu plith, 116 o blant. Cafwyd y Bwrdd Glo Cenedlaethol - a naw o weithwyr - yn euog o achosi'r ddamwain yn yr ymchwiliad a ddilynodd.

Mae'r ffotograffau yn dangos lleoliad y drychineb a'r difrod a wnaed ar y pryd pan gladdwyd Ysgol Gynradd Pantglas gan y tirlithriad, yn ogystal â chyfraniad y gymuned at y gwaith o geisio achub bywydau. Gwelir yma hefyd ffotograffau eiconig y ffotonewyddiadurwr Americanaidd I.C. Rapoport a dreuliodd amser gyda phobl Aberfan yn sylwi ac yn cofnodi'r hyn a ddigwyddodd yn yr wythnosau a ddilynodd.

I lawer daeth trychineb Aberfan yn symbol o'r colledion niferus a ddioddefodd teuluoedd yng Nghymru dros y degawdau yn sgil y diwydiant glo, ac o ddiymadferthedd cenedl fechan yn wyneb cyfalafiaeth.

Mae 15 eitem yn y casgliad

 • 1,718
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,706
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,705
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,684
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,089
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,242
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,588
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,340
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 3,520
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,423
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 937
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 791
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi