Gwyliau Haf Gartref

Oherwydd pandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau a ddaeth yn ei sgil yn ystod haf 2020 a 2021 arhosodd llawer o bobl yng Nghymru ar eu gwyliau yn hytrach na mynd dramor neu grwydro i rannau eraill o Brydain. Bu cynnydd mawr yn nifer yr ymwelwyr ddaeth i Gymru yn ogystal, yn arbennig felly o Loegr ac roedd llawer o sôn ar y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol am 'Wyliau Gartref'('Staycation').

Dyma gasgliad sy'n rhoi cipolwg ar y math o wyliau roedd pobl yn ei fwynhau yng Nghymru yn y gorffennol - yn yr 20G a'r 19G - a'r profiadau roedden nhw'n eu trysori, pan oedd dipyn llai yn crwydro dramor.

Mae 31 eitem yn y casgliad

 • 1,091
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 3,480
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,125
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,147
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 991
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 437
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 349
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 441
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 564
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 785
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,676
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,191
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 807
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,983
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 459
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,065
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 433
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,201
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,575
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 2,942
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 445
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,623
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 1,676
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 494
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 902
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 6,299
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 257
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 685
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi