Adloniant a Hamdden yn Rhyl dros y degawdau

Mae'r casgliad hwn o gardiau post o'r 20g ganrif yn dangos yr amrywiol weithgareddau hamdden ac adloniant sydd wedi bod yn boblogaidd yn y cyrchfan glan-môr hwn dros y blynyddoedd. Cafodd y Marine Lake, sef argae 12 hector a grewyd yn bwrpasol ar gyfer nofio a chychod ei agor yn swyddogol yn 1895, ac yn 1910 bu o gwmni Rhyl Amusement Company ei gymryd drosodd gan ddatblygu ffair ar hyd rhan o'r glannau. Mae rheillffordd y Minature Railway, a agorwyd yn 1911, yn dal i fynd o amgylch y llyn a hwn yw'r unig un o'r atyniadau gwreiddiol sy'n parhau i fod ar agor. Mae Rhyl wedi bod yn enwog am ei atyniadau dŵr ers blynyddoedd lawer, o byllau nofio dan do a thu allan, amrywiol lithrenni dŵr a'r enwog Heulfan a agorodd ei ddrysau yn 1980.

Mae 20 eitem yn y casgliad

 • 206
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 248
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 246
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 246
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 199
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 328
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 334
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 246
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 226
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 207
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 268
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 244
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 200
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 232
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 189
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 261
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 193
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 212
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 153
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 172
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi