Andrew Logan Museum of Sculpture

Mae'r casgliad hwn yn cynrychioli byd gwaith Andrew Logan o pan agorwyd yr amgueddfa yn 1991, ac yn dangos rhai o'i brif weithiau fel artist a cherflynydd.

Mae 2 eitem yn y casgliad