Grwpiau tŷ - Eglwys heb Eglwys

Digwyddodd cyfnod ail-leoli o bum mlynedd, pan fu’n rhaid i bobl yr Eglwys adleoli o Ffordd y Gorfforaeth. Gelwir hyn yn 'Gyfnod Grŵp y Tŷ' ac roedd yn drawsnewidiol i'r aelodau sy'n addoli.

Wrth astudio testunau wedi'u paratoi mewn grwpiau bach, arweiniodd trafodaeth nhw o syniadau am sut i adeiladu eglwys newydd yn debyg iawn i'r hen un, i feddwl yn ôl i wreiddiau iawn yr Eglwys Gristnogol.

Mae 9 eitem yn y casgliad