Cyfeillion Hŷn - gweithio gyda'r henoed

Roedd Cyfeillion Hŷn (Senior Friends) yn glwb ar gyfer aelodau oedrannus oedd yn byw ger Community House ac ardaloedd eraill yng Nghasnewydd. Dechreuodd yn y 70au cynnar gan dad Brian Selby, Vic, a'i gwelodd fel ffordd o ddod â phobl at ei gilydd ar gyfer cyfeillgarwch a chwmnïaeth. Roedd Brian hefyd yn helpu i'w redeg. a thros y blynyddoedd fe newidiodd i fod yn Tuesday Lunch Club - y Clwb Cinio Dydd Mwrth - ar gyfer aelodau hŷn o'r gymuned.

Mae 21 eitem yn y casgliad