Capeli ac eglwysi'r Wladfa

2253 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Cyn gynted ag yr oeddynt wedi ymgartrefu yn Nyffryn Camwy ym 1865, dechreuodd y gwladfawyr gynnal gwasanaethau crefyddol ffurfiol yn y stordy pren syml a godwyd yng nghanol pentref Caer Antur. Roedd y Parchedigion Abraham Matthews a Lewis Humphreys (gweinidogion gyda'r Annibynwyr) yn cymryd eu tro i arwain y gwasanaethau bob yn ail fore Sul.

 

Cyfnod Allweddol 3

Hanes, Addysg Grefyddol

 

Pecyn Gweithgareddau Dysgu

Mae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys. Mae’n un o gyfres o naw yn ymwneud â Phatagonia ar gyfer CA3.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 11-14 / Progression Step 4

Lawrlwytho'r Adnodd Dysgu

capeli-ac-eglwysi.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd) churches-chapels.pdf (Yn agor mewn ffenestr newydd)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw