Trefi a thirluniau arfordirol Ynys Môn a Sir Benfro (2021)

Mae’r lluniau llonydd yn y casgliad hwn wedi’u cymryd o ffilm heb ei olygu a dynnwyd o amgylch cymunedau porthladdoedd fferi sy’n cysylltu Cymru ac Iwerddon. Maen nhw'n amlygu harddwch pob tref, y tirweddau o'u cwmpas, y fflora a'r ffawna, heb ddweud dim am y bobl y gallwch chi gwrdd â nhw allan yn y man.

Cyhoeddwyd y lluniau o dan ganiatâd Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Felly, rydych chi'n rhydd i:
Rhannu — gwneud copïau ac ailddosbarthu y deunydd mewn unrhyw gyfrwng neu fformat
Addasu — ailgymysgu, trawsnewid, ac adeiladu ar y deunydd

Mae 25 eitem yn y casgliad

 • 173
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 213
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 205
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 197
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 180
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 200
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 275
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 196
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 168
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 192
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 202
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 150
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 174
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 174
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 192
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 184
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 185
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 141
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 207
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 199
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 200
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 155
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 209
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 191
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 248
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi