Trefi a thirluniau arfordirol Ynys Môn a Sir Benfro (2021)

Mae’r lluniau llonydd yn y casgliad hwn wedi’u cymryd o ffilm heb ei olygu a dynnwyd o amgylch cymunedau porthladdoedd fferi sy’n cysylltu Cymru ac Iwerddon. Maen nhw'n amlygu harddwch pob tref, y tirweddau o'u cwmpas, y fflora a'r ffawna, heb ddweud dim am y bobl y gallwch chi gwrdd â nhw allan yn y man.

Cyhoeddwyd y lluniau o dan ganiatâd Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Felly, rydych chi'n rhydd i:
Rhannu — gwneud copïau ac ailddosbarthu y deunydd mewn unrhyw gyfrwng neu fformat
Addasu — ailgymysgu, trawsnewid, ac adeiladu ar y deunydd

Mae 25 eitem yn y casgliad

 • 130
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 170
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 122
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 150
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 134
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 152
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 218
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 143
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 104
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 156
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 125
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 110
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 117
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 132
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 140
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 143
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 140
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 102
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 144
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 143
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 143
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 111
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 159
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 147
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 192
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi