Ffynnon Gwenfrewi, Treffynnon

Lleolir Ffynnon Gwenffrewi neu Ffynnon Gwenffrewi yn Nhreffynnon , Sir y Fflint . Honnir mai hwn yw’r safle pererindod hynaf yr ymwelir ag ef yn barhaus ym Mhrydain Fawr ac mae’n adeilad rhestredig gradd I. Credir bod y ffynnon yn gysylltiedig â ffynnon a chapel y Santes Fair yng Nghefn Meiriadog, Sir Ddinbych. Mae'n un o'r ychydig leoliadau a grybwyllir yn ôl enw yn y gerdd gyflythrennog ganoloesol ddienw Syr Gawain a'r Marchog Gwyrdd.

Dywedwyd bod y dyfroedd iachusol yn achosi iachâd gwyrthiol. Mae chwedl Santes Gwenffrewi yn adrodd sut, yn 660 OC, y torrodd Caradog, mab i dywysog lleol, ben yr Winifred ifanc ar ôl iddi ei ddirmygu. Cododd ffynnon o'r ddaear yn y fan lle syrthiodd ei phen.

Mae 20 eitem yn y casgliad

 • 93
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 75
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 107
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 88
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 120
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 88
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 110
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 89
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 95
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 83
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 101
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 90
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 86
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 119
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 117
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 95
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 115
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 120
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 113
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 103
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi