John Evans (1942-). Awyrlu Brenhinol, Aberhonddu

Bu John Evans yn gwasanaethu yn yr Awyrlu Brenhinol am 11 mlynedd gan weithio yn y DG, yr Almaen a Bahrain. Mae'n dwyn i gof y profiadau a gafodd drwy ei recordiad sain, hanes ysgrifenedig a ffotograffau.

Mae 9 eitem yn y casgliad