The West Wales Veterans' Archive's profile picture

The West Wales Veterans' Archive

Dyddiad ymuno: 08/01/20

Amdan

Bywgraffiad CY: 

Rheolir Archif Cyn-filwyr Gorllewin Cymru (WWVA) gan Age Cymru Dyfed ac mae'n cael ei chefnogi gan ddyfarniad grant gan Ymddiriedolaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog (2020-2022). Mae'r archif arloesol hwn ar gyfer cyn-filwyr y lluoedd arfog ar gyfer rhanbarth Gorllewin Cymru wedi'i chynllunio i fod yn awdurdodol, yn hygyrch i'r cyhoedd ac yn gynaliadwy. Bydd yn dod yn adnodd dysgu gwerthfawr i haneswyr, ymchwilwyr, ysgolion a cholegau ac i haneswyr teulu.

Mae'r Archif wedi'i lleoli ar Gasgliad y Werin yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae'n cynnwys hanesion a ddarparwyd gan gyn-filwyr 50 oed + sy'n byw yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Mae'r broses o ddatblygu'r archif yn cael ei goruchwylio gan fwrdd prosiect sy'n cynnwys academia (Hanes a Chyfraith); i gyn-filwyr ac elusennau iechyd meddwl, cyrff archif, a chyn-filwyr eu hunain.

 • 324
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 381
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 364
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 351
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 418
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 511
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi
 • 445
 • Use stars to collect & save items mewngofnodi