Sesiynau Cymorth Galw Heibio Ar-lein

928 wedi gweld yr eitem hon

Cover image

Disgrifiad

Ydych chi am ddefnyddio Casgliad y Werin yn amlach i addysgu, ond angen cymorth? Archebwch sesiwn gefnogaeth rithiol 1 wrth 1 am ddim heddiw!

 

I Athrawon ac Addysgwyr

Mae Casgliad y Werin yn dathlu hanes, diwylliant a phobl Cymru. Mae'n adnodd gwerthfawr o ddeunyddiau perthnasol lleol all helpu disgyblion i ddarganfod eu treftadaeth a datblygu dealltwriaeth o'u cynefin. 

Gall disgyblion:

 

Pa gynnwys ydych chi wedi'i greu gyda'ch dosbarth allwch chi ei gyfrannu a'i rannu gyda Chymru a'r byd?

 

I bartneriaid treftadaeth gan gynnwys amgueddfeydd, llyfrgelloedd a grwpiau cymunedol

Gall cyhoeddi cynnwys ar Casgliad y Werin Cymru helpu i roi llwyfan i waith eich sefydliad neu eich project. Gallwn ni eich helpu i gyhoeddi cynnwys a chyraedd cynulleidfaoedd addusgiadol. Gallwn ni hefyd helpu i ddigido a hyrwyddo eich cynnwys.

Gallwch chi:

 

I archebu sesiwn gymorth hanner awr gyda Swyddog Addysg Casgliad y Werin Catalena Angele, ebostiwch: [email protected]

Sesiynau ar gael: Llun a Gwener, 3-5pm

 

Cynhelir sesiynau ar Microsoft Teams a chânt eu teilwra i'ch anghenion. Gall y sesiynau gynnwys:

 

Os yw cwrdd ar amser gwahanol yn haws, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at [email protected]

 

Cwricwlwm i Gymru

Y Dyniaethau, Fframwaith cymhwysedd digidol

Y Cyfnod Sylfaen

Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd

Cyfnod Allweddol 2-4

Hanes

Dysgu Gydol Oes

Mae'r adnodd hwn yn cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol neu broffesiynol.

Cwricwlwm i Gymru

Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 5-8 / Progression Step 2
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 8-11 / Progression Step 3
Age: 11-14 / Progression Step 4
Age: 11-14 / Progression Step 4
age: 14-16 / Progression Step 5
age: 14-16 / Progression Step 5
Lifelong learning

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw