Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Ffrynt Cartref
Cymru 1900-2000: Rhan 2
Darluniau o Gasnewydd gan Falcon D. Hildred
Peintiadau gan Kyffin Williams
Lleisiau Cymraeg Cymreig y Rhyfel Mawr, Llanberis
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Casnewydd
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Wrecsam
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Abertawe
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Blaenafon
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Aberystwyth
Lleisiau'r Rhyfel Mawr, Sain Ffagan
Cymru a'r Wladwriaeth Tuduraidd, 1529-1588
Hanes Merched Cymru
Llythyrau Owen Ashton o'r Rhyfel Byd Cyntaf
Kate Roberts (1891-1985)
Aferion amser hamdden
Timau pêl-droed cynnar yng Nghymru
Plas Mawr, Conwy
Ymladd Troseddu, 1800–1980
Y Brodyr Linton
Tirwedd Llechi – darluniau Falcon Hildred
Artistiaid o Gymru yn yr Ugeinfed Ganrif
Crochenwaith Bwcle
Ysbrydoli'r Ymdrech - Printiau'r Rhyfel Byd Cyntaf
John Piper - Mynyddoedd Cymru
Picedi, Plismyn a Gwleidyddiaeth