arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Croeso athrawon i adran Addysg wedi’u dylunio ar eich cyfer chi. Chwilio'r Adnoddau Dysgu fesul cyfnod allweddol isod, neu defnyddiwch blwch offer i athrawon am gymorth gyda sgiliau digidol a'r Fframwaith Cymhwysedd

Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru

Hoffech chi gyfrannu deunydd at Gasgliad y Werin Cymru? Yn ansicr lle mae dechrau? Gwyliwch ein fideo byr Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru yna darllenwch ein Canllawiau Sut i er mwyn dysgu sut i gofrestru cyfrif, uwchlwytho a chyhoeddi.   Ar gyfer athrawon: Mae’r sgiliau sy’n cael eu datblygu wrth greu cyfrif ac uwchlwytho eitemau i Gasgliad y Werin Cymru yn bodloni sawl un o ofynion y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Darllenwch rhagor yn ein Blwch offer i athrawon. Cwricwlwm Cymru 2022Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Archif Cof - Dementia Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Archif Cof - Dementia

Darganfyddwch yr ‘Archif Cof’ yng Nghasgliad y Werin Cymru a dysgwch am ddementia.Mae codi ymwybyddiaeth o ddementia yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o’r cyflwr cyffredin sy’n newid bywydau. Gall hefyd roi sgiliau bywyd gwerthfawr iddyn nhw, gan eu galluogi nhw i gefnogi aelodau o’u teulu a’u cymuned sy’n byw gyda dementia.Bydd yr adnodd hwn:yn eich cyflwyno chi i ‘Archif Cof’ ar wefan Casgliad y Werin Cymru, sef archif o ddelweddau y gallwch eu defnyddio wrth hel atgofion gyda phobl sy’n byw gyda dementiayn eich cyflwyno chi i adnoddau addysg y Gymdeithas Alzheimer’s i ysgolion sy’n gwneud addysgu a dysgu am ddementia yn hawddyn rhoi cyngor ar sut allwch chi ddefnyddio Archif Cof mewn dau weithgaredd atgofion ymarferol: Creu Coeden Gof a Chreu Llinell Amser Cofyn eich cyfeirio at adnoddau dementia eraill am ddim, gan amlygu’r rhai sydd ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg Y Cyfnod SylfaenDatblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r bydCyfnod Allweddol 2, 3 a 4Addysg bersonol a chymdeithasolCwricwlwm Cymru 2022Iecheyd a Lles, Fframwaith Cymhwysedd Digidol Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn.

Capsiwl Amser Digidol o Gyfnod y Cloi Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Capsiwl Amser Digidol o Gyfnod y Cloi

Cofnodi straeon eich disgyblion yn ystod cyfnod y cloi.Ar hyd y canrifoedd, mae dyddiaduron, ffotograffau, dogfennau a recordiadau wedi ein helpu i ddeall cyfnodau hanesyddol eraill a sut mae pobl yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd, yn arbennig felly mewn cyfnod o argyfwng.Gyda’ch cymorth chi, hoffem greu capsiwl amser digidol ar gyfer ein gwefan er mwyn i ni, a chenedlaethau’r dyfodol ddeall stori eich disgyblion yn ystod y cyfnod heriol hwn. Y Cyfnod SylfaenFframwaith Cymhwysedd Digidol, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Datblygiad creadigolCyfnod Allweddol 2, 3 & 4Fframwaith Cymhwysedd Digidol, Sgiliau llythrennedd, Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eangCwricwlwm i Gymru 2022 Y Celfyddydau Mynegiannol, Iecheyd a Lles, Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gynnwys i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn, a gweld ein cynnwys 'Enfysau Mewn Ffenestri' yma. 

Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd... Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd...

Mae Cymru yn wlad amlddiwylliannol, ac mae cysylltiad cryf rhwng ymfudo i Gymru a’n hanes diwydiannol. Hyd heddiw, mae pobl wedi dod i Gymru i weithio, i astudio, i geisio lloches ac i fyw. Rydym ni i gyd yn cyfrannu at hanes a diwylliant Cymru. Yn y Casgliad yma, ein nod yw dod â straeon pobl a chymunedau lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru at ei gilydd.Mae’r adnodd hwn yn seiliedig ar gynnwys sydd wedi’i gyhoeddi ar hyn o bryd ar wefan Casgliad y Werin Cymru. Mae mwy o gynnwys ar gael am bobl a chymunedau Affricanaidd a Charibïaidd na grwpiau lleiafrifoedd ethnig eraill, a chaiff hynny ei adlewyrchu yn yr adnodd hwn. Rydym yn gweithio i ymgysylltu â sefydliadau, cymunedau ac unigolion i greu cymynrychiolaeth ehangach a mwy amrywiol o bobl Cymru. Bydd yr adnodd hwn yn tyfu wrth i fwy o gynnwys ddod ar gael. Allwch chi helpu? Os oes gennych chi gynnwys allai helpu i adrodd straeon unigolion a chunedau o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru (yn y gorffennol a’r presennol), beth am ei ychwanegu at Gasgliad y Werin Cymru? Am gymorth i uwchlwytho eich cynnwys, gweler ein Canllawiau. Os ydych yn gwybod am gynnwys sydd wedi’i gyhoeddi a fyddai’n cyfoethogi’r adnodd hwn, gadewch sylw isod neu Cysylltwch â ni er mwyn ein helpu i barhau i ehangu’r adnodd hwn. Y Cyfnod SylfaenDatblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd(Mae mwyafrif y cynnwys yn addas i ddysgwyr Cyfnod Sylfaen, ond dylai athrawon wirio’r cynnwys cyn ei rannu gyda’r plant. Mae’n bosib na fydd pob eitem yn addas, megis cynnwys clyweledol a fideos am derfysgoedd hil 1919.)Cyfnod Allweddol 2, 3 & 4Hanes, Addysg ar gyfer datblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang, Addysg grefyddolCwricwlwm Cymru 2022Dyniaethau CasgliadRydym wedi casglu’r eitemau hyn ynghyd fel y gallwch eu defnyddio fel adnoddau ima greu gweithgareddau i’ch dosbarth mewn ffordd hawdd a chyflym. Gallwch ddod o hyd i gynnwys gan nifer o gyfranwyr CyW yn y Cysylltiadau Cyflym isod, a thrwy edrych ar y cyfranwyr a’r prosiectau yma:Back-a-Yard projectJewish History Association of South Wales (JHASW)Newport Chinese Community CentreTreftadaeth Gymreig-Eidalaidd / Welsh-Italian HeritageSWICA CarnivalHistoricDockProject

Ddôl Drefol Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ddôl Drefol

Dysgwch am wenyn, bioamrywiaeth a sut i greu eich gweirglodd eich hun.Yn 2014, creodd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd Ddôl Drefol ar dir yr Amgueddfa, fel lloches i fywyd gwyllt yng nghanol y ddinas. Bwriad y pecyn hwn yw helpu athrawon ac addysgwyr y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i baratoi at arwain ymweliad i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ond gellir ei ddefnyddio i gefnogi dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt hefyd. Mae llawer o syniadau a gweithgareddau i fynd i’r afael â nhw cyn eich ymweliad, tra byddwch yn yr Amgueddfa ac yn ôl yn yr ysgol. Yng nghefn y pecyn, ceir adran adnoddau gyda thaflenni gwaith a gweithgareddau. Cyfnod SylfaenGwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu, Datblygiad mathemategol, Datblygiad personol a chymdeithasol, lles ac amrywiaeth ddiwylliannol, Datblygu'r gymraeg Cyfnod Allweddol 2Gwyddoniaeth, Celf a dylunio, Daearyddiaeth, Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, Sgiliau llythrennedd, Sgiliau rhifedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gasgliad o ddelweddau i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn. Mae'r casgliad yn cynnwys delweddau o'r adnodd, a rhai ychwanegol i wella profiad dysgu eich disgyblion.

Ditectifs y Deinosoriaid Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Ditectifs y Deinosoriaid

Chwiliwch am ffosil deinosor, dysgwch am fwyd y deinosoriaid a rhyfeddwch at ba mor fawr oedd traed T. rex drwy gyfrwng gemau a posau. Mae’n gyfle hefyd i gwrdd â’r deinosor Cymreig newydd, Dracoraptor hanigani.Lawrlwythwch yr iBook neu’r ffeil PDF ar eich dyfais symudol i ddarganfod mwy. Gallwch ei ddefnyddio adref, neu ddod ag ef i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i archwilio’r orielau. Y Cyfnod SylfaenGwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd, Datblygiad mathemategol Cyfnod Allweddol 2Gwyddoniaeth, Mathemateg Pecyn Gweithgareddau DysguCasglwch syniadau ar gyfer eich projectau digidol eich hunan drwy weld sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio ein gwefan. Gweler y Cysylltiadau Cyflym isod am gasgliad o ddelweddau i gyd-fynd â'r Adnodd Dysgu hwn. Mae'r casgliad yn cynnwys delweddau o'r adnodd, a rhai ychwanegol i wella profiad dysgu eich disgyblion.

Amser Golchi Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Amser Golchi

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses. Cyfnod SylfaenGwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd, Llythrennedd, Rhifedd Gwaelod Cyfnod Allweddol 2Hanes, Llythrennedd, Rhifedd Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein cynnwys.

Urdd Gobaith Cymru Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Urdd Gobaith Cymru

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i bobl ifanc a phlant i ddysgu a chymdeithasu yn yr iaith Gymraeg. Heddiw, mae 50,000 o bobl ifanc yn aelodau o'r Urdd a'r Eisteddfod flynyddol yw gŵyl ieuenctid fwyaf Ewrop. Y Cyfnod SylfaenolGwybodaeth a dealltwriaeth o'r bydCyfod Allweddol 2, 3Hanes CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Capel Annibynwyr Cymraeg Bethania Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Capel Annibynwyr Cymraeg Bethania

Bethania oedd y capel Annibynwyr cyntaf i gael ei sefydlu ym mhlwyf Ffestiniog, ym 1818. Cafodd ei ailadeiladu ym 1839, a chofnodwyd yr adeilad hwn gan Falcon Hildred mewn cyfres gynhwysfawr o ddarluniau. Cafodd ei ddymchwel yn ddiweddarach (mae’r festri, ysgoldy a’r tŷ capel yn dal i sefyll). Y Cyfnod SylfaenDatblygiad creadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a Dylunio  CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Diwydiant a Bywyd Gwledig gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Diwydiant a Bywyd Gwledig gan Falcon Hildred

Mae adeiladau diwydiannol yng nghefn gwlad wedi cael eu gwerthfawrogi’n fwy ers twf archaeoleg ddiwydiannol yn y 1950au a’r 1960au. Mae darluniau Falcon Hildred yn pwysleisio’r amrywiaeth eang oedd yn niwydiant cefn gwlad. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad Creadigol  Cyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth. 

Adeiladau Diwydiannol gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Adeiladau Diwydiannol gan Falcon Hildred

Mae adeiladau diwydiannol y 19eg a’r 20fed ganrif wedi bod dan fygythiad dros y 50 mlynedd ddiwethaf. Mae darluniau Falcon Hildred yn rhoi syniad da iawn o natur yr adeiladau hyn, sut yr oeddent yn gweithio a sut fywydau oedd gan y bobl oedd yn gweithio ynddynt. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Trafnidiaeth a Pheirianneg gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Trafnidiaeth a Pheirianneg gan Falcon Hildred

Roedd campau peirianyddol, yn enwedig ym maes trafnidiaeth, ymysg rhyfeddodau’r Chwyldro Diwydiannol ym Mhrydain. Roedd cofnodi manylion bob-dydd trafnidiaeth a pheirianneg – y rhwydwaith ar waith – yn bwysig i Falcon Hildred. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad Creadigol  Cyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Eglwysi a Chapeli gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Eglwysi a Chapeli gan Falcon Hildred

Mae eglwysi a chapeli yn aml yn rhai o adeiladau mwyaf trawiadol ein trefi. Yn anffodus maent hefyd ymysg yr adeiladau sydd dan fwyaf o fygythiad yn ddiweddar. Mae cofnod Falcon Hildred o rai o’r eglwysi a’r capeli hyn yn amhrisiadwy.   Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad Creadigol  Cyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio, Addysg Grefyddol CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Adeiladau Cyhoeddus a Masnachol gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Adeiladau Cyhoeddus a Masnachol gan Falcon Hildred

Mae nifer o adeiladau cyhoeddus a masnachol Cymru dan fygythiad ailddatblygu. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Tai gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Tai gan Falcon Hildred

Dyma gasgliad o ddarluniau yn ymwneud â thai yng Nghymru gan yr artist Falcon Hildred. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Trefluniau gan Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Trefluniau gan Falcon Hildred

Darluniau Falcon Hildred sydd yn y casgliad hwn.   Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Darluniau o Gasnewydd gan Falcon D. Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Darluniau o Gasnewydd gan Falcon D. Hildred

Darluniau o Gasnewydd gan Falcon D. Hildred, 1988 Y Cyfnod SylfaenDatblygiad creadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Tirwedd Llechi – darluniau Falcon Hildred Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Tirwedd Llechi – darluniau Falcon Hildred

Tirwedd llechi sydd dan sylw yn y darluniau hyn gan Falcon Hildred. Tirwedd o chwareli a thomenni, argaeau a sianeli dwr, tramiau, melinau a gweithdai. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfnod Allweddol 2, 3 a 4Celf a Dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Artistiaid o Gymru yn yr Ugeinfed Ganrif Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Artistiaid o Gymru yn yr Ugeinfed Ganrif

Dyma gasgliad o weithiau celf gan artistiaid o Gymru yn yr ugeinfed ganrif. Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfod Allweddol 2, 3, 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.  

Defnyddion awyrluniau Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Defnyddion awyrluniau

Mae astudio awyrluniau'n un o'r ffyrdd gorau o ddangos newidiadau lleoliad. Mae awyrluniau wedi cael eu tynnu ar draws Cymru gyfan am dros ganrif. Y Cyfnod SylfaenGwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Crochenwaith Bwcle Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Crochenwaith Bwcle

Casgliad o eitemau'n ymwneud â'r diwydiant crochenwaith ym Mwcle, Sir y Fflint.  Y Cyfnod Sylfaen Datblygiad CreadigolCyfnod Allweddol 2Celf a dylunio, HanesCyfnod Allweddol 3 & 4Celf a dylunio CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Lluniau Capeli i gefnogi 'Edrychwch Allan Fan 'Na' Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Lluniau Capeli i gefnogi 'Edrychwch Allan Fan 'Na'

Casgliad o luniau capeli i gefnogi adnodd addysg ar Hwb, sef adnodd Prosiect Rhwydwaith Abertawe, 'Edrychwch Allan Fan 'Na’. Y Cyfnod Sylfaen Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r bydCyfod Allweddol 2Addysg Grefyddol CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Y Diwydiant Gwlân Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Y Diwydiant Gwlân

Hanes y diwydiant gwlân yng Nghymru. Y Cyfnod Sylfaen Hanes, Hanes Lleol Cyfnod Allweddol 2Hanes, 19eg a'r 20fed ganrif  CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Y diwydiant llaeth Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Y diwydiant llaeth

Datblygodd cynhyrchu llaeth, gweithgaredd amaethyddol traddodiadol yn dyddio o'r amserau cynharaf, i mewn i ddiwydiant ffyniannus diolch i fecaneiddio yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif. Y Cyfnod Sylfaen Hanes, Hanes Lleol Cyfnod Allweddol 2Hanes, 19eg a'r 20fed ganrif  CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Diwydiant cocos yn Ne-orllewin Cymru Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Diwydiant cocos yn Ne-orllewin Cymru

Mae'r casgliad hwn o ddelweddau yn arsylwi'r diwydiant cocos yn ardal Dde-orllewin Cymru yn yr 20fed ganrif. Y Cyfnod Sylfaen Hanes, Hanes Lleol Cyfnod Allweddol 2Hanes, 20fed ganrif CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

Y Diwydiant Llechi Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Y Diwydiant Llechi

Dechreuodd cynnydd mawreddog y diwydiant llechi yng ngogledd-orllewin Cymru ar ddiwedd y 18fed ganrif, ac roedd ar ei anterth ddiwedd y 19eg ganrif.   Yn yr adnodd hwn fe welwch chi sawl casgliad o ddelweddau, gwrthrychau a straeon sy'n ymwneud â chwareli llechi yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys 'Cofio'r Cau'; casgliad o hanesion llafar wedi'u casglu mewn cyfres o sesiynau adrodd stori rhwng cenedlaethau a gynhaliwyd yn Amgueddfa Lechi Cymru yn 2009. Yn y fideos hyn, a recordiwyd yn Gymraeg ac yn Saesneg, mae pobl yn rhannu eu hatgofion o gau chwarel Dinorwig ym 1969.   Y Cyfnod Sylfaen Hanes: Hanes Lleol   Cyfnod Allweddol 2 Hanes: 19eg a'r 20fed ganrif   Casgliad Rydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.    

Teganau plant Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
Teganau plant

Teganau o gasgliadau Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru. Cyfnod SylfaenGwybodaeth a dealltwriaeth o'r byd CasgliadRydym wedi casglu'r eitemau hyn gyda'i gilydd fel y gallwch eu defnyddio yn gyflym ac yn hawdd fel adnoddau i greu gweithgareddau ar gyfer eich dosbarth.

John Piper - Mynyddoedd Cymru Cover Image mewngofnodi i gadw'r eitem hon A vector image of a star to represent action to save this item
John Piper - Mynyddoedd Cymru

Darganfyddwch dirluniau dramatig gogledd Cymru. Astudiwch baentiadau John Piper, ei dechnegau a lleoliadau gan ddefnyddio'r adnodd addysg a'r llyfryn gweithgareddau. Cyfod Allweddol 2 & 3Celf a dylunio, Daearyddiaeth, Sgiliau llythrennedd, Cymry enwogMae’r gweithgareddau wedi eu targedu at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 a 3, ond gellir eu haddasu ar gyfer disgyblion hŷn. Pecyn Gweithgareddau DysguMae’r adnodd hwn yn darparu gweithgareddau dysgu ar gyfer eich myfyrwyr, gan ddefnyddio ein gwefan.