Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Cyfnewid Amrywiaeth Digidol Pobl Ifanc
Adeiladu Gwydnwch a Hunan-barch trwy Focsio
Yr Holocost a Chymru: Yr Iaith Gymraeg
Yr Holocost a Chymru: Cofio'r Holocost
Yr Holocost a Chymru: Hunaniaeth
Yr Holocost a Chymru: Bywyd crefyddol...
Yr Holocost a Chymru: General Paper and Box...
Yr Holocost a Chymru: Aero Zipp Fasteners yn...
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 4
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 3
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 2
Yr Holocost a Chymru: Kindertransport 1
Archif Cof - Dementia
Capsiwl Amser Digidol o COVID
Iechyd a Meddygaeth, 1660 hyd heddiw
Urdd Gobaith Cymru