Adnoddau dan y chwyddwydr

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl oedran a meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. 

Dysgwyr sy'n oedolion, cliciwch ar y tab Dysgu Gydol Oes i weld yr adnoddau mwyaf addas ar eich cyfer, ac edrychwch ar ein Cyrsiau Hyfforddi i ddysgu mwy am ddigido treftadaeth Cymru.

Cwricwlwm i Gymru

Capsiwl Amser Digidol o COVID
Ddôl Drefol
Urdd Gobaith Cymru
Lluniau John Cornwell
Capel Annibynwyr Cymraeg Bethania
Diwydiant a Bywyd Gwledig gan Falcon Hildred
Trafnidiaeth a Pheirianneg gan Falcon Hildred
Eglwysi a Chapeli gan Falcon Hildred
Adeiladau Cyhoeddus a Masnachol gan Falcon Hildred
Tai gan Falcon Hildred
Trefluniau gan Falcon Hildred
Darluniau o Gasnewydd gan Falcon D. Hildred
Kate Roberts (1891-1985)
Tirwedd Llechi – darluniau Falcon Hildred
Artistiaid o Gymru yn yr Ugeinfed Ganrif
Crochenwaith Bwcle
John Piper - Mynyddoedd Cymru