Adnoddau Dysgu a Dysgu Gydol Oes

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Dewiswch Addysg Gydol Oes i weld ein hadnoddau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Hughesovka - Ymfudo a diwydiannu Cymru yn...
Pecyn Cymorth Treftadaeth
Sesiynau Cymorth Galw Heibio Ar-lein
Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru
Hyrwyddo eich Deunydd Dysgu
Archif Cof - Dementia
Hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd...
Hanes Llafar: Canllaw i Ysgolion
Dargafnod Hanes Lleol Trwy'r Archifdy Lleol
Adnodd 4: Crewyr a defnyddwyr digidol
Adnodd 3: Cyhoeddi eich cynnwys eich hun gyda...
Adnodd 2: Metadata - Chwilio am nodwydd mewn...
Adnodd 1: Hawlfraint - Byddwch yn ymwybodol o...