Adnoddau Dysgu a Dysgu Gydol Oes

Croeso i’r adran Addysg, sy’n llawn adnoddau i ddysgwyr o bob oed. Athrawon, chwiliwch am adnoddau yn ôl meysydd y cwricwlwm isod, neu defnyddiwch y Blwch Offer i Athrawon am gymorth ymarferol gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Dewiswch Addysg Gydol Oes i weld ein hadnoddau ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Ymgyrchu a Phrotest - Sut mae pobl yn protestio
Yr Holocost a Chymru: Yr Iaith Gymraeg
Yr Holocost a Chymru: Cofio'r Holocost
Yr Holocost a Chymru: Hunaniaeth
Yr Holocost a Chymru: Rhyddid
Yr Holocost a Chymru: Ffoaduriaid Iddewig ym...
Yr Holocost a Chymru: Meddygon, deintyddion a...
Yr Holocost a Chymru: Bywyd crefyddol...
Yr Holocost a Chymru: Ffoaduriaid Iddewig fel...
Yr Holocost a Chymru: General Paper and Box...
Yr Holocost a Chymru: Caethiwo 'estron-elynion'...
Yr Holocost a Chymru: Arlunwyr Iddewig yng...
Yr Holocost a Chymru: Caethiwo 'estron-elynion'...
Yr Holocost a Chymru: Aero Zipp Fasteners yn...
Yr Holocost a Chymru: Arlunwyr Iddewig yng...
Yr Holocost a Chymru: Kristallnacht 2
Yr Holocost a Chymru: Kristallnacht 1
Yr Holocost a Chymru: Gwers 4 Kindertransport
Yr Holocost a Chymru: Gwers 3 Kindertransport
Yr Holocost a Chymru: Gwers 2 Kindertransport
Hughesovka - Ymfudo a diwydiannu Cymru yn...
Yr Holocost a Chymru: Gwers 1 Kindertransport
Pecyn Cymorth Treftadaeth
Sesiynau Cymorth Galw Heibio Ar-lein
Sut i uwchlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru
Hyrwyddo eich Deunydd Dysgu
Archif Cof - Dementia
Capsiwl Amser Digidol o COVID
E-Lyfr Angylion Cymru