arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterwelsh-government

Cylchlythyr Medi 2018

dydd Llun, Hydref 29, 2018
Cymraeg

Llongyfarchiadau Ysgol Penboyr ac Ysgol Maesydderwen

Bob blwyddyn bydd Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gymryd rhan mewn cystadlaethau projectau treftadaeth genedlaethol. Mae Casgliad y Werin Cymru wedi cefnogi'r gystadleuaeth dros y blynyddoedd trwy noddi rhai o'r gwobrau digidol.

Eleni enillodd Ysgol Penboyr ac Ysgol Maesydderwen y wobr am Ragoriaeth Ddigidol, Llongyfarchiadau i'r ddau ohonyn nhw!

Mae rhestr lawn o enillwyr ar gael ar wefan Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

Adnoddau Dysgu newydd

Llongddrylliad y Royal Charter

Treuliodd tair ysgol o Ynys Môn fisoedd yn astudio llongddrylliad y Royal Charter mewn project oedd yn bartneriaeth rhwng Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC). Gallwch ddarllen am eu project, casglu syniadau ar gyfer gweithgareddau dosbarth a gweld esiamplau o waith y disgyblion. Gallwch hefyd archwilio’r ffynonellau y buont yn eu defnyddio ar wefan Casgliad y Werin, gan gynnwys arteffactau aur hyfryd ac eitemau bob-dydd o longddrylliad y Royal Charter.

Astudiaeth achos Mapio’r Model

Roedd Mapio’r Model yn Broject rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ysgolion Creadigol Arweiniol Cymru a gynhaliwyd yn Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model Caerfyrddin yn ystod Tymor y Gwanwyn 2018. Roedd y project yn gydweithrediad rhwng yr arlunydd Rowan O’Neill a Grŵp Creadigol Blwyddyn 4 yn Ysgol Y Model, ac fe’i cynlluniwyd mewn ymateb i’r briff a baratowyd gan yr ysgol: a all archwiliad o fapio dwfn drwy farddoniaeth a drama o Gymru wella hyder a sgiliau llafaredd a gwella gallu disgyblion ym Mlwyddyn 4 i feddwl yn greadigol?
Defnyddiwyd Casgliad y Werin Cymru i gyhoeddi a chofnodi’r gwaith amrywiol a grëwyd yn ddigidol.

Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol (DDDC)

Ar 20 Mehefin rhoddwyd cyfraniad gan Swyddog Addysg Casgliad y Werin Cymru, Catalena Angele, i’r Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol (DDDC) yn y Celtic Manor ger Casnewydd. Cyflwynodd Catalena ddeg sesiwn ‘marchnad ddigidol’ i hyrwyddo adnoddau addysg Casgliad y Werin a’n partneriaethau gydag ysgolion. Cyd-gyflwynwyd y sesiynau gan yr artist Rowan O’Neill, a 4 disgybl o Ysgol Wirfoddol Eglwysig Y Model yng Nghaerfyrddin. Cyflwynodd y disgyblion eu project gwych - Mapio’r Model – a gynhyrchwyd dan ofal Cyngor Celfyddydau Cymru fel un o Ysgolion Creadigol Arweiniol Cymru.

Jessica Roberts's profile picture