arrowbookcheckclosecommentfacebookfavourite-origfavouritegooglehomeibapdfsearchsharespotlighttwitterNoddir gan Lywodraeth Cymru | Sponsored by Welsh Government

Cylchlythyr Medi 2018

Jessica Roberts

dydd Llun, 10/29/2018 - 09:07

Bob blwyddyn bydd Pwyllgor Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yn gwahodd holl ysgolion Cymru i gymryd rhan mewn cystadlaethau projectau treftadaeth genedlaethol. Mae Casgliad y Werin Cymru wedi cefnogi'r gystadleuaeth dros y blynyddoedd trwy noddi rhai o'r gwobrau digidol.

Eleni enillodd Ysgol Penboyr ac Ysgol Maesydderwen y wobr am Ragoriaeth Ddigidol, Llongyfarchiadau i'r ddau ohonyn nhw!

September 2018 Newsletter

Jessica Roberts

dydd Llun, 10/29/2018 - 09:03

Each year the Welsh Heritage Schools Initiative Committee invites all schools in Wales to enter heritage projects in a nationwide competition. Over the years People’s Collection Wales have supported the competition by sponsoring some of the digital awards.

This year Ysgol Penboyr and Ysgol Maesydderwen won the award for Digital Excellence, Congratulations to them both!

Dyddiau Casgliad Ymfudo Europeana, 6–7 Gorffennaf

Jessica Roberts

dydd Llun, 06/04/2018 - 10:51

Yn ystod Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop 2018 – mewn partneriaeth â Chasgliad y Werin Cymru a Hension Bae Teigr, ynghyd ag amgueddfeydd ymfudo ar draws Ewrop – mae Europeana yn gwahodd pobl o bob oed i fod yn rhan o broject i greu casgliad ar-lein yn ymwneud ag ymfudo.

Europeana Migration Collection Days 6th-7th July

Jessica Roberts

dydd Llun, 06/04/2018 - 10:49

In partnership with People’s Collection Wales and Tiger Bay Tales, along with migration museums across Europe, Europeana is inviting people young and old to be part of its project to build an online collection dedicated to migration.

10 mlynedd o Gasgliad y Werin Cymru

Jessica Roberts

dydd Mercher, 05/16/2018 - 13:43

Mae eleni yn nodi'r 10fed flwyddyn ers i Gasgliad y Werin Cymru gael ei sefydlu. Ers 2008, mae'r rhaglen wedi mynd o nerth i nerth; o lansiad y wefan yn ôl yn 2010, i wefan sydd bellach gyda dros 100,000 o eitemau. Mae'r ffotograffau, dogfennau, recordiadau sain a fideo yn helpu i greu darlun cyflawn o hanes a threftadaeth Cymru.

10 years of People's Collection Wales

Jessica Roberts

dydd Mercher, 05/16/2018 - 13:38

This year marks the 10th year since People’s Collection Wales was first established. Since 2008 the programme has come on in leaps and bounds, from the launch of the website back in 2010 to a site that now has over 100,000 fascinating photographs, documents, audio and video recordings helping to create a complete picture of Wales’s history and heritage.