arrowbookcheckclosecommentfacebookfavouritegooglehomeibapdfsearchsharetwitterwelsh-government

Bwyd Gogoneddus Fwyd

Casgliad o ddelweddau yn cysylltu bwyd
Pen mochyn yn cael ei ferwi i wneud cosyn pen (brôn) yn Abercywarch, Merioneth.
Tynnwyd y ffotograff gan Geoff Charles. Yma gwelir Laura Jane Roberts, Talybont, yn lapio'r gwlân, ac Wmffre Evans, Y Parc; Robin Dafydd Evans, Y Parc; Gwilym Evans, Y Parc; a gŵr anhysbys yn cneifio. Ym 1955, cyhoeddodd Corfforaeth...
Plât crwn o haearn bwrw y byddid yn crasu bara a theisennod arno, er bod tystiolaeth mai o garreg oedd yr enghreifftiau cynharaf. Fel rheol, ‘roedd clust ar yr ymyl i’w gario ac fe’i cynhesid uwchben tân agored. Fe’i rhoid i orffwys naill ai...
Tynnwyd y ffotograff gan Geoff Charles. Yma gwelir y cneifwyr canlynol yn mwynhau'r bwyd a baratowyd ar eu cyfer gan y gwragedd lleol: Joni Edwards, Ciltalgarth; Morris Roberts, Craig yr Onwy; Evan Jones, Ty'n y bont; Emrys Davies, Y Fferm; Gwyn Jones,...
Digital photographic survey of Coed y Gaer Bread Oven, consisting of one colour image, by David Leighton, 18/12/2006
Ydych chi yn y llun yma? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun sydd? Ydych chi'n cofio ble na phryd cafodd y llun hwn ei dynnu? Neu sut mae pethau wedi newid? Fel rhan o raglen Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog mae ffotograffau o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol...
Ydych chi yn y llun yma? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun sydd? Ydych chi'n cofio ble na phryd cafodd y llun hwn ei dynnu? Neu sut mae pethau wedi newid? Fel rhan o raglen Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog mae ffotograffau o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol...
Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog Ydych chi yn y llun yma? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun sydd? Ydych chi'n cofio ble na phryd cafodd y llun hwn ei dynnu? Neu sut mae pethau wedi newid? Fel rhan o raglen Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog mae ffotograffau...
Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog Ydych chi yn y llun yma? Neu a ydych chi'n adnabod rhywun sydd? Ydych chi'n cofio ble na phryd cafodd y llun hwn ei dynnu? Neu sut mae pethau wedi newid? Fel rhan o raglen Estyn Allan yn Blaenau Ffestiniog mae ffotograffau...
Dyma eitem fer yn rhestr gofynion bwyd wythnosol glöwr arferol, a'r gost, ar gyfer glöwr a oedd yn gweithio yng Ngwaith Haearn Dowlais yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Hanes llafar: Stuart Davies yn cofio bwydydd plaen y cyfnod [Saesneg]
Hanes llafar: Gwen V Hughes yn sn am fwyd ar ei fferm
Ffotograff: Hyrwyddo iechyd mamau a babanod wedi'r rhyfel trwy'r Gwasanaeth Bwyd Maethlon, Caernarfon (Arfon), 1951
Hanes llafar: Owain Davies yn sn am 'fish fingers'
Hanes llafar: Gwen V Hughes yn sn am barhd amrywiaeth o fwydydd ar gael a domiyddiaeth archfarchnadoedd
Hanes llafar: Myfyrwraig yn sn am fwydydd
Hanes llafar: Rhian Ellis yn sn am fwyd ar ei fferm
Hanes llafar: Huw Williams yn sn am fwyd ar y fferm [Saesneg]
Dogfen: Hysbyseb bwydydd AOM [Saesneg]
Hanes llafar: Owain Davies yn sn am siopau bwyd
Cyng. Goronwy Edwards a Carwyn Jones yn y canol.
Pobl yn siarad am atgofion o ryseitiau a meddyginiaethau yng Ngwyl Fwyd Llandysul. Yma, mae Richard Annwyl yn sn am ffyrdd o gwella llosg a cael gwared o darwden.
British WWII propaganda poster encouraging cultivation of food Gweld stori:Blynyddoedd dogni'r Ail Ryfel Byd
Britain was not the only country with food rations. Related story: Do you remember Captain Carrot and Potato Pete?
A shopkeeper cancels the coupons in a British housewife's ration book for the tea, sugar, cooking fats and bacon she is allowed for one week. Most foods in Britain are rationed and some brand names are given the designation "National". Related...
Cardiff - PC's Food & Drink Factory: drawing by Falcon Hildred, 1986 Pencil and watercolour drawing. The artist concentrates the viewer's attention on this food factory in Cardiff, reducing the surrounding streets and terraced house to a series of...
Dafydd Price yn sôn am hen ddreser Cymreig Cafodd y ffilm yma ei chreu gan staff Casgliad y Werin yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Heulwen Jones yn sôn am ei hatgofion yn ystod adeg yr ail Ryfel Byd pan yn blentyn. Cafodd y ffilm yma ei chreu gan staff Casgliad y Werin yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Linda Griffiths yn blasu cacennau'r pregethwr yn Blas y Prifwyl    Cafodd y ffilm ym ei chreu gan staff Casgliad y Werin yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Marged Davies  yn sôn am draddodiad halltu mochyn ac wedyn defnyddio'r saim ar gyfer pob math o goginioyn sôn am draddodiad halltu mochyn ac wedyn defnyddio'r saim ar gyfer pob math o goginio yn cynnwys ryseitiau melys   Cafodd...
Megan Griffiths yn rhannu bywyd yn ystod Blas y Prifwyl   Cafodd y ffilm ei chreu gan staff Casgliad y Werin yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Pat Nash yn rhannu atgofion am y deisen lap   Cafodd y ffilm ei chreu gan staff Casgliad y Werin yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Dafydd Price yn rhannu stori am hen ddreser Gymreig   Cafodd y ffilm ei chreu gan staff Casgliad y Werin yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012
Awel Aman Tawe’s ‘Green Routines’ Exhibition is a celebration of hundreds of people’s decisions to cut their carbon emissions. Audio interviews were carried out by Emily Hinshelwood with Anna Smith, David Thorpe,...
Un o nifer o bapurau, yn dyddio o 1814-18 yn bennaf, yn gysylltiedig â gweinyddiaeth stadau Adam Dolmage, a oedd yn wreiddiol o Aberhonddu, ac yn ddiweddarach o Kingston, Jamaica.
Gwneud brôn yn fferm Bryn Siô, Abercywarch
Preparing food for a Gymanfa Ganu (singing festival), Peniel Church, Pickett, Wisconsin,1946.
Berwi pen mochyn. Abercywarch, Meirionnydd.
People cooked food on an open hearth in the time of the Tudors.
Ym 1738 sefydlwyd ysgol gylchredol yn ardal Bedlinog ac ym 1847 mae Adroddiad Comisiynwyr Ysgolion yn disgrifio Ysgol Craig y Fargoed, a sefydlwyd ym 1836 yn y capel lleol gan y Parchedig Thomas Rees. Agorwyd Ysgol Craig Bedlinog ym 1887 a'r ysgol a...
Stori ddigidol gan Jazz a Tony Jones (Saesneg yn unig)
Mae'r Gorchymyn Dogni Bwyd hwn yn rhoi caniatâd i Alfred Davies, Central Café, Yr Wyddgrug, i brynu 60 pwys o gig gan y cigydd John Price, 78 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, er mwyn gwneud pasteiod cig. Dyddiad y Gorchymyn yw 16 Hydref 1919.
Lluniwyd y llyfr coginio hwn, dyddiedig 1776, gan Ann Phelps, Withybush House ym Mhlwyf Rudbaxton, Sir Benfro. Mae'n cynnwys amrywiaeth o ddanteithion, melys a sawrus, ynghyd â nifer o gynghorion y cartref (fel sut i lanhau poptai dur a rysáit...
Mae'r gyfrol hon yn cynnwys ryseitiau, meddyginiaethau llysieuol a chyngor yn ymwneud â'r cartref. Lluniwyd y gyfrol yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ( tua 1845) gan Arglwyddes de Rutzen, Neuadd Slebech (ger Hwlffordd, Sir Benfro)....
Cafodd powlenni cawl o'r math hwn eu cynhyrchu yn ffatri Llanelli ar gyfer y farchnad yng Nghymru. Roedd cawl yn rhan bwysig o ddeiet teuluoedd Cymru yn y cyfnod hwn; roedd y cawl clir yn cynnwys cig wedi ei ferwi, llysiau a digonedd o bersli wedi ei...
Roedd J. Eaton (a P. R. Eaton yn ddiweddarach) yn berchen ar siop gig islaw Whitecroft ym mhen isaf School Bank, Trefaldwyn. Yma gwelir John Eaton a'i arddangosfa Nadolig draddodiadol.
Two photographs of Cookes' Explosives Christmas dinner c1950's. Penrhyndeudraeth.
Part of a film recording all the processes that resulted from pig killing. The work would follow the same pattern all over Wales, apart from making faggots. This would not normally happen in Gwynedd. In that part of Wales, the liver would be fried with...
Nodiadau coginio Winnie Jones, Yr Hendre, Cwm Main. Rhannwyd y rysáitiau yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer Tarten Lemwn ei rhannu gan Johanne Langley.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer 'Kiwi Pavlova' ei rhannu gan Bernice.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer BBisgedi Sinsir ei rhannu gan Bernice.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ei rhannu gan Johanne Langley.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer Pwdin Wy ei rhannu gan Caryl John.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer Bara Brith ei rhannu gan Caryl John.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer Cacen Lemwn ei rhannu gan Caryl John.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer Bara Brith ei rhannu gan Glyn Roberts.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.
Rhannwyd y rysáit yma yn dilyn apêl i gyd-fynd gyda Gŵyl Fwyd 2015 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cafodd y rysáit hyn ar gyfer Bara Brith ei rhannu gan Enid.
Mae 86 eitem yn y casgliad
Favourites Icons A vector image of a heart to represent a Favourite Item

Maen Pobi

 
  • Sylwadau (0)

Rhaid mewngofnodi i bostio sylw